việc làm mới

Chức danh/vị tríTên công tyTrình độMức lươngKinh nghiệm Tỉnh/TPNgày đăng
Nhân viên lái xe đưa đón khách du lịchcông ty TNHH MTV TĐPLao động phổ thông5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên an toàn lao độngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuDưới 1 nămĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kiến trúc sưcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnCao đẳng8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên lao dộng phổ thôngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên lái xe trộn bê tôngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông8-15 triệuDưới 1 nămĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên lái xe đầu kéocông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông10-15 triệu1 NămĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên thợ PUcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu8-15 triệu1 NămĐà Nẵng
22/09/2018
nhân viên bảo trì điệncông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên thợ hàncông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên phụ bếpcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kỹ thuật điệncông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên thợ điện lạnh,phụ điện lạnhcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên bảo vệcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên thợ mộc,phụ mộccông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu8-15 triệuDưới 1 nămĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khícông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩmcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấpThỏa thuậnChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kế toán viêncông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-8 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịchcông ty TNHH MTV TĐPTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên lái xe múc, xe ủi,xe đào,xe lu,xe bencông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông8-15 triệu1 NămĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kỹ thuật cầu đườngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuDưới 1 nămĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên bếp chínhcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông8-15 triệu1 NămĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên phụ bếpcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên cây xanhcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018
Nhân viên kỹ thuật môi trườngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/09/2018