việc làm mới

Chức danh/vị tríTên công tyTrình độMức lươngKinh nghiệm Tỉnh/TPNgày đăng
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩmcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên cây xanhcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khícông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên lái xe đầu kéoCông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông10-15 triệu1 NămĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên kỹ sư điệncông ty TNHH MTV ĐPTCao đẳng8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên lao dộng phổ thôngcông ty TNHH MTV ĐPTKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên cây xanhcông ty TNHH MTV ĐPTKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên kỹ thuật cơ khícông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnCao đẳng8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên bảo trì điệncông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-8 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên giao nhậncông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên kỹ thuật cơ khícông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnCao đẳng8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên lao động phổ thông nam,nữcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên cây xanhcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên lái xe du lịchCông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông5-10 triệuDưới 1 nămĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khíCông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên giám sát bán hàngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệu1 NămĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên lái xe trộn bê tôngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông10-15 triệu1 NămĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên lái xe đầu kéocông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông10-15 triệu1 NămĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khícông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
23/06/2018
Nhân viên kỹ thuật cầu đườngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnCao đẳng8-15 triệu1 NămĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp,trồng trọtCông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên lái xe nângcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnLao động phổ thông5-10 triệu1 NămĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên hành chính nhân sựCông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp5-10 triệuChưa có kinh nghiệmĐà Nẵng
22/06/2018
Nhân viên kỹ thuật cầu đườngcông ty TNHH MTV Đại Phước TiếnTrung cấp8-15 triệuDưới 1 nămĐà Nẵng
23/06/2018