việc làm mới

Chức danh/vị tríTên công tyTrình độMức lươngKinh nghiệm Tỉnh/TPNgày đăng
CẦN TÌM 1 NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ,1 NGƯỜI GIỮ TRẺ,1 NGƯỜI CHĂM CỤ GIÀ Ở LẠIAnh Tân 0969904578 cần tìm người giúp việcKhông yêu cầu5-10 triệuChưa có kinh nghiệmHồ Chí Minh
21/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmToàn Quốc
Hà Tĩnh
20/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHà Tĩnh
20/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHải Dương
20/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmBắc Giang
20/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmThái nguyên
Vĩnh Phúc
20/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmVĩnh Phúc
20/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHưng yên
20/09/2018
CẦN GẤP NAM LÁI XE VÀ PHỤ XE,BỐC XẾPCổ phần vận tải và XD A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmBắc ninh
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHà Tĩnh
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHải Dương
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmBắc Giang
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmThái nguyên
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmVĩnh Phúc
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHưng yên
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmBắc ninh
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ phần vận tải và xăng dầu A-TechKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmNghệ an
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ Phần xăng dầu PETOLKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmNam Định
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ Phần xăng dầu PETOLKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHà Nam
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ Phần xăng dầu PETOLKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmQuảng Ninh
20/09/2018
NHÂN VIÊN BƠM XĂNG - LÀM THEO CA KÍP - HỖ TRỢ ĂN/ỞCổ Phần xăng dầu PETOLKhông yêu cầu8-15 triệuChưa có kinh nghiệmHải Phòng
20/09/2018
CẦN TUYỂN 1 NGƯỜI GIỮ TRẺ,1 NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ,1 NGƯỜI CHĂM CỤ BÀ Ở LẠIGia đình cần tìm người giúp việc LH 0969904578 Anh TânKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmHồ Chí Minh
21/09/2018
CẦN TÌM 1 NGƯỜI GIỮ TRẺ,1 NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ,1 NGƯỜI CHĂM CỤ BÀ Ở LẠIGia đình cần tìm người giúp việc LH 0969904578 Anh TânKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmHồ Chí Minh
21/09/2018
CẦN TUYỂN 1 NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ,1 NGƯỜI GIỮ BÉ,1 NGƯỜI CHĂM CỤ GIÀ Ở LẠIGia đình cần tìm người giúp việc LH 0969904578 Anh TânKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmHồ Chí Minh
21/09/2018
CẦN TÌM 1 NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ,1 NGƯỜI GIỮ TRẺ,1 NGƯỜI CHĂM CỤ BÀ Ở LẠIGia đình cần tìm người giúp việc LH 0969904578 Anh TânKhông yêu cầu5-8 triệuChưa có kinh nghiệmHồ Chí Minh
21/09/2018