Hoàng Thị Bích Ngọc - VT: Nhân viên nhân sự
Ngày làm mới: 29/05/2017
Mã: NTV13990

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Hoàng Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 07/12/1987
Giới tính: Nữ

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn: Đại học
Ngành học: Công nghệ thông tin
Tốt nghiệp năm: 2011 ( Khá )
Tốt nghiệp tại trường: Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
Ngoại ngữ: Trình độ B
Trình độ tin học: Kỹ sư tin học

kinh nghiệm làm việc

Số năm kinh nghiệm: 2 Năm
Kinh nghiệm:
09/2006 – 07/2013
Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT
Cán bộ phòng Tin học
- Hỗ trợ xử lý máy trong toàn Sở
- Lập kế hoạch và báo cáo về việc sử dụng các phần mềm trong Sở

07/2013 – hiện tại
Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT
Cán bộ phòng Hành chính – Tổng hợp
- Quản lý con dấu, hồ sơ cán bộ. công tác văn thư, lưu trữ;
- Tổng hợp xây dựng và giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch hang năm của Trung tâm;
- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của Trung tâm;
- Tham mưu xây dự thảo, bổ sung và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định, quy chế hoạt động cơ quan;
- Dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực hành chính;
- Thực hiện soạn hợp đồng lao động thử việc, theo dõi đánh giá của các bộ phận và soạn hợp đồng lao động chính thức cho người lao động;
- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận, tổng hợp và báo cáo cho Trưởng phòng hành chính để triển khai kế hoạch tuyển dụng theo qui trình tuyển dụng
Kỹ năng: Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Internet
Kỹ năng Anh văn: Giao tiếp (Trung cấp)
Kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, huấn luyện, trình bày
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát
Kỹ năng tổ chức các cuộc họp
Mục tiêu nghề nghiệp:

Công việc mong muốn

Vị trí mong muốn: Nhân viên hành chính nhân sự
Cấp bậc mong muốn: Nhân Viên
Ngành nghề: Công nghệ thông tin
Nhân sự
Hành chính/Thư ký
Hình thức làm việc: Hành chính
Địa điểm làm việc: Vĩnh Phúc
Mức lương mong muốn: 5-8 triệu

Thông tin liên hệ

Vui lòng đăng nhập xem thông tin nhà tyển dụng. Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký