Bạn chưa có tài khoản trên CoHoiViecLam.vn
Đăng ký dễ dàng và miễn phí chỉ với 1 bước Đăng Ký Ngay! >>
Để nộp hồ sơ trực tuyến, trước tiên bạn phải lập tài khoản vàtạo hồ sơ trên website.
Sau khi tạo hồ sơ trên website, bạn có thể:
- Lựa chọn bảo mật: chỉ những nhà tuyển dụng bạn nộp hồ sơ mới tìm được hồ sơ của bạn
- Trạng thái hồ sơ: Kiểm tra trạng thái duyệt hồ sơ của bạn từ ban quản trị website
- Hỗ trợ tìm việc làm: Thường xuyên gửi qua email của bạn những việc làm mới nhất
- Ứng tuyển: Kiểm tra trạng thái hiển thị hồ sơ của bạn
- Lưu thông tin tuyển dụng: Xem lại vào lần sau và ứng tuyển.