cẩm nang nghề nghiệp ›› Kỹ năng nghề nghiệp

việc nhàn lương cao, làm ở đâu

Doanh nghiệp nhà nước: Thời gian làm việc giảm 0,84%, thu nhập tăng 7,6% so với cùng kỳ 2012

 

Việc nhàn lương cao, làm ở đâu?
Diễn đàn kinh tế Mùa thu năm 2013 hiện đang diễn ra tại Thanh phố Huế với nội dung trao đổi liên quan tới chính sách điều hành thị trường vàng, quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng,… Vấn đề về việc làm và thu nhập 6 tháng đầu năm 2013 cũng được TS. Nguyễn Thắng và Phạm Minh Thái đề cập đến.
 
Theo hai tác giả, trong 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp chung của Việt Nam tăng nhẹ từ 1,71%  trong 6 tháng đầu năm 2012 lên mức 2,01%. Trong đó thất nghiệp chủ yếu diễn ra ở khu vực thành thị với tỷ lệ cao gấp 2 lần so với nông thôn.
 
Tuy nhiên bài viết cũng chỉ ra rằng khu vực nông thôn mặc dù thất nghiệp thấp hơn nhưng tỷ lệ thiếu việc làm lại cao hơn của thành thị. Số giờ làm việc trung bình một tuần lại có xu hướng giảm trong nửa đầu năm 2013 so với cùng kỳ các năm 2011 và 2012. 
 
Nếu xét theo loại hình sở hữu, thời gian lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2013 có xu hướng giảm tại khối doanh nghiệp nhà nước và tăng nhẹ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp tư nhân.
 
Thời gian làm việc trung bình 1 tuần tại DNNN năm 2013 là 46,31 giờ, giảm 0,84% so với cùng kỳ 2012. Đối với các doanh nghiệp FDI, trung bình 1 tuần của lao động là 49,32 giờ, tăng 0,61% so với 6 tháng năm 2012.
 
Việc nhàn lương cao, làm ở đâu? (1)
Mặc dù thời gian làm việc giảm nhưng thu nhập trung bình giảm lao động làm công ăn lương tại các DNNN đứng đầu với mức 6,2 triệu đồng/tháng, tăng 7,6% so với cùng kỳ 2012. So với với cùng kỳ 2011 thì thu nhập nửa đầu năm 2013 tại các doanh nghiệp này tăng 24,5%.
 
Việc nhàn lương cao, làm ở đâu? (2)
 
Kim Thủy

Theo Trí Thức Trẻ

Top Ngành Nghề Hot
Tư vấn (11)
Y tế (0)
Xem Thêm